Instrukce k opatření Covid 19 pro účast na turnajích

03.09.2021

Instrukce vydané Svazem zápasu ČR

Pořadatel zajistí, aby do haly (tělocvičny) byly vpuštěny pouze osoby, které předloží některý z následujících dokladů:

  • národní certifikát o provedeném či dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní;
  • potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 (od prvního pozitivního POC /antigenního/ testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 neuplynulo více než 180 dní);
  • potvrzení o absolvování PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-Cov-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší 7 dnů;
  • potvrzení o absolvování POC /antigenního/ testu na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší více než 72 hodin.

Pořadatel dále zajistí, aby během soutěže byla dodržena veškerá "covidová" opatření, stanovená místní příslušnou KHS; o těchto opatřeních je povinen včas informovat (např. prostřednictvím STK nebo sekretariátu SZČR) všechny potenciální účastníky soutěže.

Poznámka: tyto podmínky se mohou průběžně měnit, vždy je nutno sledovat aktuální "covidovou" situaci a s ní spojená vládní opatření.